fbpx

Chào mừng sự kiện trọng đại

Thời gian đăng: Thứ Bảy, 02 tháng 9, 2023 lúc 18:00

⇒ [Sự kiện] – Chào mừng ngày Quốc Khánh 02.09.1945 – 02.09.2023

– Căn cứ vào Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 20/11/2019;

Home Việt Design xin gửi thông báo tới toàn thể Khách hàng cũng như nhân sự về lịch nghỉ lễ của Công ty bắt đầu từ ngày: 01.09.2023 (Thứ Sáu) đến hết ngày 04.09.2023 (Thứ Hai).

⇒ [Ý nghĩa] – Ngày Quốc khánh Việt Nam là ngày lễ chính thức của Việt Nam, diễn ra vào ngày 2 tháng 9 hằng năm, kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam…

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập !….Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Xem đã lưu