fbpx

Chính sách và điều khoản mua bán

Để đảm bảo lợi ích của Khách hàng(bên mua) & Home Việt(bên bán), chúng tôi quy định điều khoản và chính sách như sau:

1. Giao dịch chỉ được thực hiện khi đã đạt thỏa thuận giữa 2 bên bao gồm: giá cả(nếu có), yêu cầu chỉnh sửa(nếu có), thời gian thực hiện và giao hàng, các giai đoạn thanh toán. Cả 2 bên phải thực hiện đúng theo thỏa thuận.

2. Bên bán có trách nhiệm giải trình vướng mắc về hồ sơ nếu có trong thời gian 1 tháng kế từ ngày bàn giao hồ sơ cho bên mua.

3. Bên bán có trách nhiệm giải trình vướng mắc về hồ sơ nếu có trong quá trình thi công cho bên mua. Có thể hỗ trợ bên mua trong quá trình thi công.

Xem đã lưu